Fysiotherapie

De fysiotherapeut is deskundig op het gebied van houding en beweging en kan een belangrijke bijdrage leveren bij lichamelijke klachten.

Eerst maken we een inventarisatie van het ontstaan en beloop van uw klachten, samen verhelderen we uw hulpvraag. Door onderzoek zal de therapeut trachten de oorzaak van uw klachten te achterhalen en vast te stellen wat de belemmerende factoren voor herstel zijn. Naar aanleiding hiervan worden behandeldoel en behandelplan bepaald. Binnen het behandelplan zijn meerdere therapeutische toepassingen mogelijk.
   
 
Binnen de therapie wordt veel aandacht besteed aan uitleg en advies. Behalve op het herstellen van uw lichamelijke klachten richten we ons ook op hoe u ermee omgaat.

Voor meer informatie over fysiotherapie kunt u terecht op de site van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie): www.fysiotherapie.nl