Ouderen fysiotherapie

Voor welke klachten fysiotherapie voor ouderen?
Klachten veroorzaakt door:

  • artrose
  • diabetes mellitus (suikerziekte)
  • vaatlijden
  • osteoporose
  • COPD (b.v. longemfyseem)
  • neurologische problemen zoals een beroerte of de ziekte van Parkinson
  • operatie aan één of meerdere gewrichten

Vaak gaat het om een combinatie van verschillende aandoeningen. Het gaat bij deze vorm van fysiotherapie niet alleen om ouderen, maar ook om mensen die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson of MS, al eerder verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

Hoe ziet de behandeling eruit?
Na onderzoek kan de fysiotherapeut uitleggen waar de oorzaak van de beperkingen ligt en wat je eraan kunt doen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook krijg je uitleg, advies en begeleiding ook (waar nodig) aan familieleden en mantelzorgers. Het algemene doel is het dagelijks functioneren verbeteren, zelfstandigheid te stimuleren en risico’s, zoals de kans op vallen, te verminderen.

Je kunt ook deelnemen aan medische fitness in onze praktijk. Ouderen kunnen in principe dezelfde training volgen als ieder ander, wanneer er rekening wordt gehouden met wat je aankan en eventueel aanwezige aandoeningen.

Ook kun je meedoen met bewegen voor ouderen bij het Rode Kruis, Herenstraat 165 Voorburg. In deze beweeggroep oefen je dagelijkse bewegingen, werk je aan valpreventie en je conditie.

Onze behandeling en begeleiding is erop gericht om gezamenlijk de weg naar herstel vorm te geven en samen de gestelde doelen te bereiken. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de ouder wordende mens. Het geeft veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor elkaar. Wij ervaren alle levenservaring die aanwezig is als verrijkend voor de samenwerking.

Tot ziens bij ons in de praktijk en als het niet lukt om naar ons toe te komen dan behandelen wij ook aan huis.

Verwijzing ja/nee?
Als je niet naar de praktijk kunt komen is behandeling aan huis mogelijk. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Voor aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst, zoals door de overheid opgesteld, is een verwijzing van de specialist nodig.

Voor alle overige aandoeningen kun je je zonder tussenkomst van de huisarts bij ons melden. Als je huisarts al op de hoogte is en je behoefte aan fysiotherapie reeds besproken is, vragen wij je eveneens om een verwijzing. Dit werkt kostenbesparend.

Vergoeding
Ouderen fysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed, daarna vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Onze therapeuten die gespecialiseerd zijn in ouderen fysiotherapie,

Paul Stoetzer en Roberto Ruiz