Klachtenregeling, WGBO en Wkkgz

U kunt onze klachtenregeling downloaden.

WGBO
De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten tussen de hulpverlener en de cliënt. Voor meer informatie kunt u het "Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?" document downloaden.

Wkkgz
De Wetkwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) geeft nieuwe regels voor een klachten- en geschillenregeling en vervangt de Wet klachtrecht cliëntenzorgsector (Wkcz).

De huidige klachtenregeling van het KNGF wordt aan de Wkkgz aangepast. De Wkkgz verplicht de zorgaanbieder om intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten.

U kunt een klacht indienen per mail op info@goedfysio.nl of informeren bij uw behandelaar en aan de balie. Wij stellen uw feedback altijd op prijs en gaan daar uiterst zorgvuldig mee om. Wij zullen ten alle tijden de klacht intern zoveel mogelijk naar ieders tevredenheid intern oplossen, binnen de wettelijke termijn van maximaal 6 weken.

Klachtenfunctionaris
Wij stellen wanneer u, de cliënt, daar behoefte aan heeft via de beroepsgroep, het KNGF, een klachtenfunctionaris beschikbaar, hieraan zijn geen kosten verbonden.

Mochten beide partijen er na bemiddeling niet uitkomen wordt de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie van het KNGF.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het KNGF.