Claudicatio intermittens fysiotherapie

Afspraak maken
Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen genoemd, is het meest voorkomende symptoom van perifeer arterieel vaatlijden (PAV). CI wordt gekenmerkt door atherosclerose (slagaderverkalking) in de bloedvaten van en naar de benen. Door belemmering van de bloeddoorstroming is er tijdens inspanning een tekort in zuurstoftoevoer (relatieve ischemie) naar de spieren, welke leidt tot pijn en kramp in de benen.

Wat kan ik verwachten van een claudicatio fysiotherapeut?

Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn. De fysiotherapeut leert u hoe u zelfstandig blijvend uw klachten onder controle kunt houden. Hiervoor heeft de fysiotherapeut, naast de behandeling, een activeringsprogramma.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Uw fysiotherapeut start met meerdere sessies per week en wordt vervolgens stapsgewijs afgebouwd naar het niveau waarop de patiënt zelfstandig kan trainen in zijn/haar eigen omgeving. Deze training vindt veelal plaats op een loopband, waarbij de patiënt intervalsgewijs door de pijn heen loopt, gevolgd door een kort moment van rust. Daarnaast wordt het uithoudingsvermogen getraind en is er aandacht voor verbetering van het looppatroon met functionele oefeningen en krachttraining. Tijdens de behandeling wordt door middel van motiverende gespreksvoeringtechnieken leefstijlverandering nagestreefd. Stoppen met roken, gezonde(re) voeding en een verantwoord lichaamsgewicht zijn onderdelen die tot dit domein behoren. Evaluatie van de behandeling vindt veelal plaats met behulp van een gestandaardiseerde loopbandtest, eventueel aangevuld met vragenlijsten, waarvan de uitkomsten op een gestandaardiseerde wijze en op vaste momenten teruggekoppeld worden aan de verwijzer.

Verwijzing en vergoeding

Uit de basisverzekering worden 37 behandelingen fysiotherapie voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding 'Fontaine 2' vergoed. De bedoeling van een traject is dat de patiënt na 1 jaar zelfredzaam is en zelf actief blijft om de klachten te reduceren. Hierbij wordt wel de eigen risico aangesproken. Vanaf de 38e behandeling: aanvullende verzekering. Verzekerden hebben een geldige verwijzing nodig om de behandelingen vergoed te krijgen.

Met welke klachten kan u het beste bij de claudicatio fysiotherapeut terecht?

Pijn in de beenspieren (bil, dijbeen, kuit) tijdens het lopen, welke met rust binnen 10 minuten (vrijwel volledig) verdwijnt en weer opnieuw optreedt bij een volgende inspanning.

  • Beperkingen in loopafstand
  • Verminderd uithoudingsvermogen
  • Verminderde spierkracht
  • Angst voor inspanning en pijn
  • Afwijkend looppatroon en een verhoogde valneiging door verminderde balans

Onze gespecialiseerde Claudicatio intermittens Fysiotherapeut is Liza Schreuder (long en vaat specialist).