Kinderfysiotherapie

Afspraak maken
Het kan zijn dat je je als ouder of verzorger ongerust maakt over de motorische ontwikkeling van je kind. Op het consultatiebureau of bij de schoolarts kan worden aangeven dat de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. De kinderfysiotherapeut is specialist op het gebied van motorische ontwikkeling. Hij is in staat je vragen te beantwoorden en je kind te helpen goed te bewegen en vaardigheden te verkrijgen vergelijkbaar met leeftijdsgenoten.

Wat kan ik verwachten van de kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeutische behandeling wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek en een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. In het intakegesprek wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s) en het kind de hulpvraag verhelderd, het motorische ontwikkelingsverloop besproken en wordt er ingegaan op het verloop van de klachten.

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek van je kind in relatie tot de hulpvraag. Tijdens de observatie wordt gekeken naar hoe je kind beweegt en welke vaardigheden beheerst je kind in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Naar aanleiding van het onderzoek worden de behandeldoelen geformuleerd. De resultaten uit het kinderfysiotherapeutisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag en besproken met de ouder(s) of verzorger(s). Een kopie van het verslag wordt ter informatie naar de verwijzend arts en eventueel andere betrokken behandelaars gestuurd.

Hoe ziet een behandeling eruit?

In de behandeling die hierop volgt wordt spelenderwijs geoefend op motorische vaardigheden. Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren! Voorbeelden van diagnoses per leeftijdsgroep.

Bij baby's en peuters:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Voorkeurshouding
 • Prematuriteit
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Syndromen, zoals downsydroom
 • Plexus brachialis laesie

Bij het jonge kind:

 • Diagnoses zoals genoemd in de vorige leeftijdsgroep, die nog steeds motorische problemen veroorzaken
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Orthopedische afwijkingen
 • Jeugdreuma

Bij het oudere kind:

 • Diagnoses zoals genoemd in de vorige leeftijdsgroepen, die nog steeds de motorische problemen veroorzaken
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeval
 • Schrijfproblemen
 • Hoofdpijnklachten
 • Sensorische integratie

Verwijzing en Vergoeding

Fysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar valt in de basisverzekering (waarover eigen risico wordt berekend). De eerste 9 behandelingen komen uit de basisverzekering. Indien nodig worden er nog 9 extra behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Vanaf de 19e behandeling vergoedt de basisverzekering geen fysiotherapie meer en heb je een aanvullende verzekering nodig. Bepaalde (chronische) aandoeningen worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Aanmelding is mogelijk via verwijzing van de huisarts, maar ook zonder verwijzing kan de behandeling van je kind worden gestart. In dat geval vindt er tijdens de eerste afspraak een screening plaats, dit om te bekijken of kinderfysiotherapie wenselijk is. Als de huisarts al op de hoogte is en de behoefte aan fysiotherapie reeds besproken is, vragen wij om een verwijzing. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Onze therapeut die gespecialiseerd is in kinderfysiotherapie is Rogier Schomaker. Uw kind aanmelden? Dat kan via info@progresskids.nl