Longfysiotherapie

Afspraak maken
Longfysiotherapie is een specialistisch onderdeel binnen de fysiotherapie. Longfysiotherapie richt zich op patiënten met luchtweg gerelateerde klachten of aandoeningen. Hieronder valt bijvoorbeeld COPD, sarcoïdose, (inspannings) astma, (chronische) bronchitis, longemfyseem, hyperventilatie en Post Covid klachten. De behandeling voor deze klachten worden uitgevoerd op basis van de vakinhoudelijke richtlijnen en de landelijke zorgstandaard. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd en hebben ruime ervaring op het gebied van long en adem klachten.

Wat kan ik verwachten van een Longfysiotherapeut?

De fysiotherapeut kan u helpen bij problemen op het gebied van:

 • Ademhaling
  Benauwdheid (in rust en/of bij inspanning) en hyperventilatie, angst voor kortademigheid, spanning klachten
 • Ophoesten
  Hoest klachten, problemen met het ophoesten van slijm
 • Bewegen
 • Kortademigheid bij inspanning, krachtsverlies, conditieverlies, vermoeidheid, spanning klachten

Indien u bij een huisarts of longarts bent geweest, dient u de verwijzing en/of longfunctie waardes (van de blaastest/spirometrie/ergometrie) mee te nemen. Samen met de hulpvraag van de patiënt zijn de volgende relevante informatie met betrekking tot de anamnese hieronder beschreven. De longfysiotherapeut zal middels de borgschaal de symptomen van vermoeidheid in rust, bij inspannend en de huidige toestand en het beloop van de symptomen beoordelen. Tevens zal de fysiotherapeut controleren wat in rust en tijdens inspanning het zuurstofpercentage in uw bloed is (middels een saturatiemeter) en de mate van kortademigheid/benauwdheid (middels een BORG-score). De therapeut let op tekenen van een gestoord ademhalingsbewegingsapparaat, zoals hoesten, benauwdheid en hyperventilatie. Er wordt ook gekeken naar de afgenomen of verminderde fysieke capaciteit. Later in het behandeltraject zullen de testen opnieuw uitgevoerd worden om te beoordelen of de behandeling resultaat heeft en u hiermee vooruitgang boekt.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Uw longfysiotherapeut richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren. Door middel van ademhalingstherapie en oefenschema’s om de spierkracht te versterken. Het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een chronische longziekte en longaandoening. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Ademhalingstherapie (oefeningen)
 • Verbeteren van sputumklaring (slijm ophoesten)
 • Kracht- en conditietraining
 • Verbeteren van mobiliteit (beweeglijkheid) van de thorax (borstkas) en algemeen
 • Ontspanningstherapie
 • Ademspiertraining
 • Educatie en zelfmanagement

Verwijzing en vergoeding

Chronische indicaties bij longen zijn COPD en sarcoïdose hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de longarts. COPD wordt onderverdeeld in klassen: In 2022 krijgt u: Klasse A: 5 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) Klasse B1: 27 behandelingen in jaar 1 (12 maanden) en 3 behandelingen per jaar vanaf jaar 2. De klasse wordt bepaald door de longarts of bij de fysiotherapeut middels bepaalde testen. Deze behandelingen van COPD worden vergoed vanuit de basis verzekering.

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie bij sarcoïdose alleen vergoed als er sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis. Hierbij heeft u een verwijzing van de longarts nodig. Dit geldt voor maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar (2016). Voor de behandelingen uit de basisverzekering geldt wel uw eigen risico.

Let op! Fysiotherapie wordt echter niet vergoed bij astmatische klachten, tenzij er sprake is van COPD.

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk: Fysiotherapie-en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen. Voor de behandelingen voor Covid heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Voor de behandelingen uit de basisverzekering geldt wel uw eigen risico.

Met welke klachten kan u het beste bij de longfysiotherapeut terecht?

 • COPD/ bronchitis/ emfyseem
 • Astma
 • Pneumonie (longontsteking)
 • Longfibrose
 • Sarcoïdose
 • Status na longoperatie (VATS, lobectomie, pneumectomie)
 • Post-COVID klachten
 • Hyperventilatie
 • Verstoorde ademhalingsklachten

Onze gespecialiseerde longfysiotherapeut is Liza Schreuder (long en vaat specialist).