Parkinson fysiotherapie

Afspraak maken
De ziekte van Parkinson is een complexe en voor veel patiënten een bijzonder invaliderende aandoening. De ziekte van Parkinson wordt zeker niet alleen gekenmerkt door motorische symptomen, zoals stijfheid, traagheid, tremor en klachten over het lopen en de balans, maar meestal nog meer door de niet-motorische symptomen, zoals cognitieve achteruitgang, stemmings- en angstklachten, slaapstoornissen, en autonome dysfunctie. Het beloop is chronisch progressief, wat betekent dat al bestaande symptomen in ernst toenemen, en dat zich in de loop van de tijd nieuwe ziektemanifestaties kunnen voordoen.

Wat kan ik verwachten van een Parkinson fysiotherapeut?

Bij de ziekte van Parkinson richt fysiotherapeutische behandeling zich op het voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen. Ook kan de fysiotherapeut je helpen bij het opbouwen of onderhouden van je conditie en de verbetering van specifieke, dagelijkse activiteiten. Onze fysiotherapeut is aangesloten bij het ParkinsonNet. Wat is ParkinsonNet: “Door de mens met parkinson centraal te stellen, samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines te verbeteren en expertise van zorgverleners te vergroten, faciliteert ParkinsonNet een optimaal netwerk van meer dan 3.400 parkinsonspecialisten. Op deze manier draagt ParkinsonNet bij aan een hoogwaardige kwaliteit van zorg”.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Nadat een neuroloog de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kan er een doorverwijzing naar de fysiotherapeut plaatsvinden. Een fysiotherapeutische behandeling dient niet als vervanging van medicijnen of een operatie, maar kan helpen om zo goed mogelijk in het dagelijks leven te kunnen blijven bewegen. Hierdoor kan de patiënt zolang mogelijk op een verantwoorde manier actief blijven.

Wanneer u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kunt u worden doorverwezen naar de fysiotherapeut. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten of vaker vallen kunnen ook een goede reden zijn. Actief blijven heeft een positieve werking op de klachten en voorkomt nieuwe klachten, zoals broze botten (osteoporose), verstopping (obstipatie) of hartproblemen. De fysiotherapeut helpt om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt de fysiotherapeut bij het onderhouden of opbouwen van de conditie en zelfvertrouwen van de patiënt. Verder kan de fysiotherapeut aandacht besteden aan het trainen van dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel.

Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op de situatie van de patiënt en hoe ver de ziekte van Parkinson zich ontwikkeld heeft. Wanneer nodig wordt de partner of verzorger bij de behandeling betrokken

Verwijzing en vergoeding

Fysiotherapie/oefentherapie: gedekt vanaf 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden (per indicatie) éénmalig door de verzekerde betaald of uit de aanvullende verzekering gehaald. Parkinson staat op de lijst van chronische aandoeningen die uit de basisverzekering worden vergoed vanaf de 21ste behandeling.

Met welke klachten kan u het beste bij de Parkinson fysiotherapeut terecht?

U kunt bij de fysiotherapeut terecht voor onder andere de volgende problemen bij de ziekte van Parkinson:

  • Houdings- en balansproblemen
    Moeite met verplaatsen, zoals opstaan van een stoel, omdraaien in bed, in- en uit een auto stappen
  • Moeite met lopen
  • Moeite met reiken en grijpen, zoals bij huishoudelijke activiteiten
  • Bevorderen van de conditie

Onze gespecialiseerde Parkinson fysiotherapeut aangesloten bij het ParkinsonNet is Liza Schreuder.