Ouderen fysiotherapie

Afspraak maken
Merkt u bij zichzelf of bij uw partner/familielid dat het steeds moeilijker wordt om de dagelijkse handelingen uit te voeren? Als u ouder wordt kunt u te maken krijgen met verschillende gezondheidsproblemen die ervoor zorgen dat u minder kracht, conditie en bewegingsvrijheid heeft. De fysiotherapeut voor ouderen heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met complexe problematiek en heeft veel kennis van de bijbehorende ziektebeelden.

Wat kan ik verwachten van een ouderen fysiotherapeut?

Fysiotherapie voor ouderen richt zich vooral op het dagelijks functioneren en helpt u om uw zelfredzaamheid te vergroten of deze te behouden; een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en functioneren in de samenleving.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Na onderzoek kan de fysiotherapeut uitleggen waar de oorzaak van de beperkingen liggen en wat u eraan kunt doen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook krijgt u uitleg, advies en begeleiding ook (waar nodig) aan familieleden en mantelzorgers. Het algemene doel is het dagelijks functioneren te verbeteren, zelfstandigheid te stimuleren en risico’s zoals de kans op vallen te verminderen. U kunt ook deelnemen aan medische fitness in onze praktijk. Ouderen kunnen in principe dezelfde training volgen als ieder ander, wanneer er rekening wordt gehouden met wat u aan kan en eventueel aanwezige aandoeningen. Ook kunt u meedoen met bewegen voor ouderen bij het Rode Kruis, Herenstraat 165 Voorburg. In deze beweeggroep oefent u dagelijkse bewegingen, werkt u aan valpreventie en uw conditie. Onze behandeling en begeleiding is erop gericht om gezamenlijk de weg naar herstel vorm te geven en samen de gestelde doelen te bereiken. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van de ouder wordende mens. Het geeft veel voldoening om iets te kunnen betekenen voor elkaar. Wij ervaren alle levenservaring die aanwezig is als verrijkend voor de samenwerking.

Verwijzing en vergoeding

Als u niet naar de praktijk kunt komen is een behandeling aan huis mogelijk. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Voor aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst, zoals door de overheid opgesteld, is een verwijzing van de specialist nodig. Voor alle overige aandoeningen kunt u zich zonder tussenkomst van de huisarts bij ons melden. Ouderen fysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij een chronische indicatie worden de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed of dient u die zelf te betalen, daarna vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats. Let op, over uw basisverzekering betaald u eigen risico. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Met welke klachten kan u het beste bij de ouderen fysiotherapeut terecht?

Klachten veroorzaakt door:

  • Artrose
  • Vaatlijden
  • Osteoporose
  • COPD (b.v. longemfyseem)
  • Neurologische problemen zoals een beroerte, hersenbloeding of de ziekte van Parkinson
  • Operatie aan één of meerdere gewrichten, zoals fracturen of gewrichtsvervangingen
  • Pijn ten gevolge van immobiliteit of inactiviteit

Onze gespecialiseerde ouderen fysiotherapeuten zijn Roberto Ruiz, Liza Schreuder (long en vaat specialist), Bas van de Velde (Rode Kruis), Suzanne de Jong-van de Molen (artrose) en Joachim Sojinu (artrose).